JOURNAL OF NUCLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT, NO. 14,DEC. 2017

CONTENT

 

 

 

1

D. De Bruyn, H. Aït Abderrahim, P. Baeten, J. Verpoorten  

3

 

M. M. Profir, G. Kennedy, V. Moreau  

9

 

D. Choudhury, A. Gatera, A. Göök, M. Lebois, A. Oberstedt, S. Oberstedt, L. Qi, J. Wilson  

16

 

M.R. Roman, D.V. Ionescu, G. Olteanu, D.F. Oproiu  

23

 

A. Dinu, L. Velciu, G. Bucsa  

29

 

A.E.A. El-Abd, G.M.M. Taha, N.F. Soliman
 

35

 

M. Fayez-Hassan, G.Y. Mohamed, E.K. Elmaghraby, M.A. Ali  

41

 

A.F. Elsayed, M.T. Hussein,H. El Samman   47

C. Dulama, R. Dobrin, A. Toma, O. Hirica   53

V. Radu   57

V.V. Gann, Yu.Y. Leleko, A.V. Gann

 

62

M. Mincu, O. Uta, R. Marinescu

 

67

 

73

 

76

 

Copyright © 2017 by the INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, PITESTI, ROMANIA. All rights reserved.

 

Printed in ROMANIA, SC PAPER PRINT INVEST SA, Braila, DEC 2017 
 

JOURNAL OF NUCLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT, NO. 13,MAY. 2017

CONTENT

 

 

Editorial M. Constantin
 

1

V. Radu  

3

 

D. Baratova, V. Nečas  

11

 

C. Bucur, C. Ichim, M. Olteanu, I. Florea  

16

 

C. Arsene  

21

 

A. Dinu, M. Tunaru, L. Velciu  

27

 

C. A. Margeanu  

33

 

M. Apostol, M. Constantin, D. Diaconu  

41

 

M. Ilieva, S. Miteva, T. Takov
  47

M. E. Fulger, M. Mihaache, L. Velciu, A. Nitu
  52

I. O. Olarinoye
  57

M. Tunaru, L. Velciu, M. Mihalache, L. Popa


 

68

I. Paraschiv, P. Carlan, A. Dinu, G. Bucsa, M. Stanciulescu, M. Olteanu, I. Voica, S. Radu


 

71

 

77

 

80

 

Copyright © 2017 by the INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, PITESTI, ROMANIA. All rights reserved.

 

Printed in ROMANIA, SC PAPER PRINT INVEST SA, Braila, May 2017 
 

JOURNAL OF NUCLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT, NO. 11, MAY. 2016

CONTENT

 

 

Editorial M. Constantin
 

1

M. Dulama, C. Dulama, N. Deneanu  

3

 

L. Bujoreanu, D. Bujoreanu  

8

 

M. Tohamy, S. Abd El-Ghany, S. M. El-Minyawi, M. Fayez-Hasan, E. H. El-Hakim,
               S. A. El-Mongy, M. N. H. Comsan
 

13

 

M. Dianu, C. Bucur  

19

 

V. P. Singh, N. M. Badiger, M. E-S. Medhat   

23

 

M. Elkattan, M. Rabei, A. M. Osman  

29

 

C. Arsene, C. Ichim
 
 

36

 

L. Popa, M. Fulger, M. Tunaru, L. Velciu, M. Lazar
 
  40

L. Velciu, T. Meleg, A. Nitu, L. Popa
 
  45

M. Constantin
 
  50

 

57

 

59

 

Copyright © 2016 by the INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, PITESTI, ROMANIA. All rights reserved.

 

Printed in ROMANIA, PUBLISHING HOUSE of UNIVERSITY of  PITESTI, MAY. 2016 
 

JOURNAL OF NUCLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT, NO. 12,DEC. 2016

CONTENT

 

 

 

1

G. Grasso  

3

 

M. Sallah, C. A. Margeanu  

7

 

I. Visan, D. Gugiu  

14

 

B. Vrban, Š. Čerba, J. Lüley, J. Haščik  

21

 

Š. Čerba, B. Vrban, J. Lüley, V. Nečas   

28

 

J. Lüley,Š. Čerba, B. Vrban, J. Haščik  

35

 

V. P. Singh, N. M. Badiger   

41

 

Y. S. Rammah, A. M. Abdalla, O. Ashraf, I. A.-M. El-Mesady, F. I. El- Agawany
 
  45

T. M. Morsi, S. S. Mohamed, M. A. Gomaa
 
  51

M. R. Roman, D. V. Ionescu, G. Olteanu, S. Florea, A. C. Radut
 
  56

R. Neacsa, A. Rizoiu  

61

A. M. Segarceanu, S. C. Valeca, M.. Constantin  

67

 

73

 

75

 

Copyright © 2016 by the INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, PITESTI, ROMANIA. All rights reserved.

 

Printed in ROMANIA, PUBLISHING HOUSE of UNIVERSITY of  PITESTI, DEC. 2016 
 

JOURNAL OF NUCLEAR RESEARCH AND DEVELOPMENT, NO. 9, MAY. 2015

CONTENT

 

 

 

1

C. Dulama, R. Dobrin, Al. Toma, M. Valeca  

3

 

Al. Catana, E. Pauna, M. Ioan  

7

 

J. Brown  

16

 

S. L. Medway, A.G. McLennan, T. Hill, M.D. Wright, S. Jaffer, P. Brown, J.W. Stairmand  

24

 

A. Barbu, A. Bailescu, M.O. Cojocaru   

29

 

P. Carlan, A. Dinu, G. Bucsa, M. Stanciulescu  

34

 

M. Deaconu, T. Meleg. I. Ciuca, M. Abrudeanu, A. Dinu  

45

 

D. Stefanescu, M. Mihalache, D. Petrescu   49

M. A. A. El-Sarraf, A. El-Sayed Abdo   56

M. F. Zaki   61

 

67

 

69

 

Copyright © 2015 by the INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH, PITESTI, ROMANIA. All rights reserved.

 

Printed in ROMANIA, PUBLISHING HOUSE of UNIVERSITY of PITESTI, MAY. 2015

Poker tutorials on 888poker or play poker on partypoker
Copyright 2011-2018 Archive. Institute for Nuclear Research Pitesti, Romania. All rights reserved.
Joomla Templates by Wordpress themes free